Säkerhet

VPN – Virtuella privata nätverk
Vi hjälper dig att göra er verksamhet mobil. Vi ger dig som användare en säker åtkomst till intranät, e-mail och affärssystem oavsett tid och plats.

Ditt företag kan via Internet använda skyddade kommunikationsvägar till företagsfilialer och medarbetare som arbetar på fältet eller hemifrån.

Kommunikation mellan nät via Internet eliminerar kostnaden för dyra fasta linjer och är därför ett billigt alternativ till egna nätverk och interna lösningar för fjärranslutning.

Brandvägg – Skydd mot intrång
Fördelarna med Internet är uppenbara – snabb kommunikation och effektiv informationssökning över hela världen. Men anslutningen innebär också en del risker där ert nätverk blottas för obehöriga.

Detta hot avvärjs enklast genom att installera en brandvägg. Brandväggen försvårar intrång och andra former av angrepp.