Infrastruktur

En enhetlig IT-infrastruktur är en förutsättning för att ett företag ska kunna arbeta effektivt och kostnadsmedvetet samtidigt som man utnyttjar teknikens möjligheter.

Vi hjälper dig att standardisera PC-datorer och nätverk. Standardisering bör genomföras av såväl hårdvara som program och nätverk, vilket ger en enhetlig IT-miljö.
En enhetlig teknisk plattform ger en smidig och för framtiden kostnadseffektiv teknikutveckling.

Effekterna som uppnås genom en standardisering av IT-miljön är främst:
-Lägre IT-kostnader
-Ökad stabilitet
-Snabb hjälp – och felsökning
-Nöjda användare!

Detta minskar företagets dolda kostnader och ökar vinsterna både direkt och indirekt.

Arbetet med att standardisera en IT-miljö omfattas av två områden; IT-arkitektur och systemintegration. 

IT-arkitektur

L3 System erbjuder erfarna IT-arkitekter för:

 • Systemarkitektur:
  -Hårdvaruval
  -Operativsystem
  -Utvecklingsverktyg
  -Databas
  -Distribution.
 • Applikationsarkitektur – Vi designar lösningarna för att ge minimalt underhåll och maximal tillförlitlighet.
 • WAN-arkitektur – Nätverkstopologi optimerat för bästa funktionalitet och bästa pris/prestanda.

Systemintegration
-L3 System erbjuder spetskompetenser inom området systemintegration:
-Operativsystem: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Solaris, Linux, BSD
-Serverlösningar med hög tillgänglighet
-Webbserverlösningar och arkitektur för säkra Internet-applikationer
-Distribution av programvara i stora nätverk

Lösningar inom e-post- och grupprogramvara
E-postlösningar baserad på gällande standarder som POP, IMAP och SMTP.