Tjänster

En enhetlig IT-infrastruktur är en förutsättning för att ett företag ska kunna arbeta effektivt och kostnadsmedvetet samtidigt som man utnyttjar teknikens möjligheter.

Vi hjälper dig att standardisera PC-datorer och nätverk. Standardisering bör genomföras av såväl hårdvara som program och nätverk, vilket ger en enhetlig IT-miljö. En enhetlig teknisk plattform ger en smidig och för framtiden kostnadseffektiv teknikutveckling.

Effekterna som uppnås genom en standardisering av IT-miljön är främst:

Arbetet med att standardisera en IT-miljö omfattas av två områden; IT-arkitektur och systemintegration.

IT-arkitektur

Systemarkitektur

-Hårdvaruval
-Molntjänster
-Utvecklingsverktyg
-Databas
-Distribution.

Applikationsarkitektur

Vi designar lösningarna för att ge minimalt underhåll och maximal tillförlitlighet.WAN-arkitektur

Nätverkstopologi optimerat för bästa funktionalitet och bästa pris/prestanda.


Systemintegration

Operativsystem

Solaris, Linux, BSD

Serverlösningar

Serverlösningar med hög tillgänglighet
 

Webbserverlösninga

Webbserverlösningar och arkitektur för säkra Internet-applikationer

home icon 2
Distribution

Distribution av programvara i stora nätverk

Säkerhet

VPN – Virtuella privata nätverk

Vi hjälper dig att göra er verksamhet mobil. Vi ger dig som användare en säker åtkomst till intranät, e-mail och affärssystem oavsett tid och plats.

Ditt företag kan via Internet använda skyddade kommunikationsvägar till företagsfilialer och medarbetare som arbetar på fältet eller hemifrån.

Kommunikation mellan nät via Internet eliminerar kostnaden för dyra fasta linjer och är därför ett billigt alternativ till egna nätverk och interna lösningar för fjärranslutning.

Brandvägg – Skydd mot intrång

Fördelarna med Internet är uppenbara – snabb kommunikation och effektiv informationssökning över hela världen. Men anslutningen innebär också en del risker där ert nätverk blottas för obehöriga.

Detta hot avvärjs enklast genom att installera en brandvägg. Brandväggen försvårar intrång och andra former av angrepp.